Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Dromius) quadraticollis Morawitz, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony od Rumunii i Bułgarii poprzez wschodnią część Europy Środkowej, południową część Finlandii po Syberię aż do Amuru. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych na całym obszarze nizinnym. Według J. Makólskiego (1952) jest gatunkiem napływowym z północy, przybył on do nas w bieżącym stuleciu i stopniowo posuwa się ze wschodu na zachód, nie przekroczył jednak jeszcze zachodniej granicy. Warunki ekologiczne słabo poznane. Znajdowany głównie w okresie zimowym pod korą, niekiedy tylko w lecie na gałęziach drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Bartoszyński A. 1937b. Przyczynek do fauny biegaczowatych (Carabidae) i ryjkowców (Curculionidae) Mazowsza. Pol. Pismo Ent., Lwów, 14–15, str. 114-121. – F.

Burmeister F. 1939. Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen Käfer auf systematischer Grundlage. I. Band: Adephaga. I. Familiengruppe: Caraboidea. Krefeld, 307 str., 43 rys. – F.

Folwaczny Br. 1937. Beitrag zur Verbreitung einiger Käferarten in Deutschland. Ent. Bl., Krefeld, 33, str. 343-345. – F.

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1941. Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adephaga – Caraboidea. Krefeld, 463 str. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Hubenthal W. 1928. Dromius cordicollis Vorbringer. Ent. Bl., Berlin, 24, str. 75-76. – F.

Hubenthal [W.]. 1929. Dromius quadraticollis Mor. Ent. Bl., Berlin, 25, str. 52-53. – F.

Jakobson G. G. 1907. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. V. S.-Peterburg, str. 321-400, pl. 37, 39-46. – F.

Karpiński J. J. i J. Makólski. 1954. Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) w biocenozie lasu Białowieskiego Parku Narodowego. Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 5, str. 105-136, 2 tab. – F.

Kniephof J. 1935b. Dromius quadraticollis Mor. (cordicollis Vorbr.). Ent. Bl., Krefeld, 31, str. 77. – F.

Kolbe W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 15 (1), str. 2-14. – F.

Kult K. 1944. Příspěvek k poznání rodu Pterostichus Bon. (Col., Carab.). Fol. Ent., Brno, 7, str. 16-22. – F, S: 3.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Makólski J. 1952. Rodzina Carabidae w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego (Coleoptera). Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 6, str. 207–241. – F.

Mazur E. 1936. Przegląd krajowych gatunków rodzaju Dromius Bon. (Col.) i opis nowego gatunku. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 70, str. 133–138. – F, S: 3.

Mrozek-Dahl T. 1928. Coleoptera oder Käfer. I: Carabidae (Laufkäfer). W: «Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise», 7, Jena, VI + 210 str., 264 rys., 1 mapa. – F.

Nowotny H. 1936c. Dromius quadraticollis Mor. Ent. Bl., Krefeld, 32, str. 269. – F.

Polentz G. 1935. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 17, 4, str. 6–9. – F.

Polentz G. 1936e. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 18, 1, str. 2–9. – F.

Polentz G. 1937. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 18, 2, str. 6–15. – F.

Polentz G. 1943. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 19, 2, str. 6–9. – F.

Prüffer J. 1956. Zmiany zachodzące w faunie owadów Polski obserwowane w latach ostatnich. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 24, Supl. 2, str. 85–111. – F.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Scholz R. 1926. Zur Lebensgeschichte der Phytodecta flavicornis Suffr. Ent. Bl., Berlin, 22, str. 87–89. – F.

Scholz R. 1926h. Kleine Beiträge zur schlesichen Käferfauna. Col. Centralbl., Berlin, 1, str. 256–262, 2 rys. – F.

Scholz R. 1928e. Kleine Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Col. Centralbl., Berlin, 2, str. 307–310, 1 fot. – F.

Scholz R. 1929. Harpalus Roubali Schauberger u. a. cyaneocollis Schaubg. Ent. Bl., Berlin, 25, str. 53–54. – F.

Smreczyński S. 1955. Fauna ryjkowców (Col., Curculionidae) okolic Przemyśla na przestrzeni 50 lat. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 23, str. 53–70. – F.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon

Vorbringer G. 1904. Sammelbericht aus Ostpreussen. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1904, str. 43–45. – F.

Vorbringer G. 1904b. Ueber Dromius cordicollis Vorbg. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1904, str. 45–46. – F.

Vorbringer G. 1905. Sammelbericht aus Ostpreussen für das Jahr 1904. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1905, str. 303–304. – F.

[Zajcev] Zaitzev F. A. 1907. O někotorych russkich predstaviteljach roda Dromius Bon. (Coleoptera, Carabidae). Russ. Ent. Obozr., S.-Peterburg, 7, str. 99–101. – F.

Zajcev F. A. 1924. Predstaviteli roda Dromius Bon. v kollekcii Močulskogo (Coleoptera, Carabidae). Russ. Ent. Obozr., Leningrad-Moskva, 18, str. 245–250. – F.