Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Dromius) quadraticollis Morawitz, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony od Rumunii i Bułgarii poprzez wschodnią część Europy Środkowej, południową część Finlandii po Syberię aż do Amuru. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych na całym obszarze nizinnym. Według J. Makólskiego (1952) jest gatunkiem napływowym z północy, przybył on do nas w bieżącym stuleciu i stopniowo posuwa się ze wschodu na zachód, nie przekroczył jednak jeszcze zachodniej granicy. Warunki ekologiczne słabo poznane. Znajdowany głównie w okresie zimowym pod korą, niekiedy tylko w lecie na gałęziach drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Scholz R. 1926, Scholz R. 1926h, Scholz R. 1928e, Hubenthal 1928, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1935, Horion 1941, Kniephof 1935b, Burmeister 1939); Pojezierze Mazurskie (Vorbringer 1904, Vorbringer 1904b, Zaitzev 1907, Hubenthal 1928, Hubenthal 1929, Scholz R. 1928e, Scholz R. 1929, Folwaczny 1937, Horion 1935, Horion 1941); Nizina Mazowiecka (Mazur E. 1936, Bartoszyński 1937b, Kult 1944, Smreczyński 1955), Sieraków pow. Pruszków (Makólski*); Podlasie: Białystok (Makólski*); Puszcza Białowieska (Karpiński i Makólski 1954); Dolny Śląsk (Scholz R. 1926, Scholz R. 1926h, Scholz R. 1928e, Kolbe W. 1927, Hubenthal 1928, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1935, Horion 1941, Polentz 1943); Górny Śląsk (Horion 1935, Horion 1941, Polentz 1935, Polentz 1936e, Polentz 1937, Nowotny 1936c), Bobrek i Chełmek pow. Chrzanów (Makólski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur E. 1936); Wyżyna Małopolska: Grotniki pow. Łódź (Makólski*); Góry Świętokrzyskie: Święta Katarzyna pow. Kielce (Makólski*); Wyżyna Lubelska (Mazur E. 1936), Końskowola pow. Puławy (Makólski*); Roztocze (Mazur E. 1936, Bartoszyński 1937b); Nizina Sandomierska: Chyszów pow. Tarnów (Makólski*); Beskid Zachodni (Mazur E. 1936); Beskid Wschodni (Mazur E. 1936), okolice Przemyśla (Makólski*); Polska (Zaitzev 1924, Makólski 1952, Prüffer 1956); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Vorbringer 1905, Jakobson 1907, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Śląsk» (Horion 1951)