Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Dromiolus) sigma (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek szeroko rozmieszczony od północnej Afryki przez prawie całą Europę aż do południowej części Fennoskandii, na wschód sięga do Syberii i Kaukazu. W Polsce prawdopodobnie wszędzie na terenach nizinnych. Występuje na terenach moczarowatych w dolinach rzek i nad stojącymi, słodkimi wodami, gdzie żyje na pobrzeżach silnie porośniętych drzewami, szczególnie wierzbami i olchami. W okresie wegetacyjnym spotykany wśród mchu, pod opadłymi, butwiejącymi liśćmi i innymi resztkami roślinnymi, na zimowiskach w tych samych miejscach, niekiedy również pod korą przy podstawie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Zebe G. 1852, Lentz 1879, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Makólski*); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879), Augustów (Burakowski*), Ełk (Makólski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Konin (Burakowski*), Toruń (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Mazur E. 1936, Makólski 1952), Szczytno pow. Sochaczew, Ostrów Mazowiecka (Burakowski*), Buraków, Jabłonna, Serock i Zegrze pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Puszcza Kampinowska — Przykop, Zaborów pow. Pruszków, Pustelnik pow. Wołomin (Makólski*); Puszcza Białowieska (Karpiński i Makólski 1954); Dolny Śląsk (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Gerhardt 1910, Nowotny 1924e, Dahl 1925); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Lgocki 1911, Mazur E. 1936), Kraków Zwierzyniec, Czerna pow. Chrzanów (Pawłowski*); Nizina Sandomierska: Jarosław (Makólski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni (Trella 1930c); Polska (Motschulsky 1850, Jakobson 1907, Łomnicki M.A. 1913, Zaitzev 1924); «Pomorze» (Horion 1941, Kersten 1944); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1941); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1849, Kuhnt 1912, Horion 1941)