Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Cymindis (Cymindis) angularis (Gyllenhal, 1810)
Opis w KFP:
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony w Europie Środkowej i w południowej części północnej Europy, notowany również z zachodniej Syberii. W Polsce rzadko spotykany, dotychczas pewne znane stanowiska leżą na południu kraju. Omyłkowo wykazany przez A. Lüllwitza (1914, 1916) z okolic Koszalina na podstawie błędnego oznaczenia, odnośne okazy dowodowe sprawdzone przez J. Makólskiego* należą do Cymindis (Cymindis) macularis Fisch. Ogólnie wykazany z Pomorza (Horion 1951), dane te wymagają jednak potwierdzenia nowszymi doniesieniami. Zasiedla suche, nasłonecznione gleby piaszczyste i żwirowate, skąpo pokryte roślinnością trawiastą lub niskimi bylinami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Górny Śląsk (Nowotny i Polentz 1933, Horion 1941, Nowotny 1944b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Makólski 1952); Wyżyna Małopolska: Wełecz pow. Busko-Zdrój (Makólski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913), Pomorze (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Jakobson 1908, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Śląsk» (Letzner 1850, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)