Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cymindis (Cymindis) vaporariorum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Szeroko rozmieszczony gatunek europejsko-syberyjski, który swym zasięgiem obejmuje znaczną część Europy i zachodniej Syberii. W południowym obszarze zasiedlenia występuje tylko w górach (Hiszpania, Włochy, Bułgaria), na północy sięga do skrajnych prowincji Fennoskandii, gdzie bytuje na obszarach tundrowych. W Polsce występuje na terenach niżowych i wyżynnych. Zamieszkuje głównie gleby piaszczyste, żwirowate i niezbyt wilgotne torfowe, występuje zarówno na otwartych obszarach jak i w jasnych lasach sosnowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Schaum 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie (Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1935b, Horion 1941, Oko 1963); Nizina Mazowiecka (Bartoszyński 1937b), Struga pow. Wołomin, Celestynów pow. Otwock (Makólski*); Dolny Śląsk (Reitter 1870, Tischler 1896, Gerhardt 1897, Horion 1941); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Scheidt 1919, Nowotny 1923c, Nowotny 1944b, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938, Polentz 1939b, Horion 1941, Makólski 1952), Oblaski pow. Chrzanów (Makólski*); Wyżyna Małopolska (Karczewski 1961); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Schaum 1857, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Łomnicki M.A. 1866), Zwardoń pow. Żywiec (Makólski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1896b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Polska strona Karpat» (Łomnicki M.A. 1911)