Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cymindis (Cymindis) vaporariorum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Szeroko rozmieszczony gatunek europejsko-syberyjski, który swym zasięgiem obejmuje znaczną część Europy i zachodniej Syberii. W południowym obszarze zasiedlenia występuje tylko w górach (Hiszpania, Włochy, Bułgaria), na północy sięga do skrajnych prowincji Fennoskandii, gdzie bytuje na obszarach tundrowych. W Polsce występuje na terenach niżowych i wyżynnych. Zamieszkuje głównie gleby piaszczyste, żwirowate i niezbyt wilgotne torfowe, występuje zarówno na otwartych obszarach jak i w jasnych lasach sosnowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932
KFP 3 Pojezierze Pomorskie Zebe G. 1852, Schaum 1857, Lentz 1879
KFP 3 Pojezierze Mazurskie Horion 1941
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Arnold 1935b, Horion 1941, Oko 1963
KFP 3 Nizina Mazowiecka Bartoszyński 1937b
KFP 3 Nizina Mazowiecka Struga pow. Wołomin, Celestynów pow. Otwock Makólski*
KFP 3 Dolny Śląsk Reitter 1870, Tischler 1896, Gerhardt 1897, Horion 1941
KFP 3 Górny Śląsk Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Scheidt 1919, Nowotny 1923c, Nowotny 1944b, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938, Polentz 1939b, Horion 1941, Makólski 1952
KFP 3 Górny Śląsk Oblaski pow. Chrzanów Makólski*
KFP 3 Wyżyna Małopolska Karczewski 1961
KFP 3 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910
KFP 3 Sudety Wschodnie Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Schaum 1857, Gerhardt 1910
KFP 3 Beskid Zachodni Łomnicki M.A. 1866
KFP 3 Beskid Zachodni Zwardoń pow. Żywiec Makólski*
KFP 3 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 3 «Śląsk» Gerhardt 1896b, Kuhnt 1912
KFP 3 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 3 «Galicja Zachodnia» Łomnicki M.A. 1886
KFP 3 «Polska strona Karpat» Łomnicki M.A. 1911