Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) barani Brisout, 1863e
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek europejski, rozmieszczony od południowej Anglii, Szwecji i Finlandii przez środkową Europę aż do Francji i północnych Włoch. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Występuje na terenach bagnistych i pobrzeżach wód. Znajdowany na wierzbach w przegrzybiałych pniach i w hubach, pod opadłymi liśćmi wierzb i olch, w wiązkach ściętych trzcin oraz pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1942, Horion 1960); Dolny Śląsk (Gerhardt 1876d, Gerhardt 1910, Kraatz 1876, Letzner 1876, Letzner 1879, Letzner 1888, Kolbe W. 1919, Scholz R. 1925i, Horion 1960); Górny Śląsk: Łabędy (Kolbe W. 1927, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Ojców (Eichler W. 1914); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920, Horion 1960); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1875c, Letzner 1879, Letzner 1879e, Kraatz 1876, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1889, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)