Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) fuscicollis Mannerheim, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek holarktyczny, rozprzestrzeniony w północnej i środkowej Europie; notowany też z nielicznych stanowisk we Włoszech, na Korsyce i Półwyspie Bałkańskim. W Polsce wykazywany z nielicznych miejscowości w zachodniej i południowej części kraju. Spotykany na polach, łąkach i w ogrodach — pod gnijącymi trawami, szczątkami roślin, butwiejącą słomą i sianem oraz w pryzmach kompostowych; poza tym znajdowany w lasach — pod opadłym listowiem, wśród mchów, w grzybach i hubach. Poławiany w ciągu całego roku, ale częściej w okresie wegetacyjnym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Resko (Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922), Poznań-Malta (Myrdzik 1933); Dolny Śląsk (Letzner 1875c, Letzner 1876, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1876d); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Sokołowsko woj. Wałbrzych (Frenzel 1936); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Reitter 1875, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)