Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek występujący od południowej części Fennoskandii i Karelii przez całą Europę Środkową aż do południowo-zachodniej części kontynentu europejskiego (nie znany dotąd z Półwyspu Bałkańskiego), docierający na wschód na Syberii do rzeki Ob w okolicach Nowosybirska i Bernaułu. W Polsce występuje na terenach nizinnych i podgórzach, a w górach dociera wzdłuż dolin rzecznych do regla dolnego, ale jest wszędzie spotykany dość rzadko i sporadycznie. Chrząszcz zasadniczo odbywa rozwój w zbutwiałym drewnie drzew liściastych, tylko raz stwierdzono występowanie larwy w białym próchnie leżącej kłody jodły (Burakowski 1979). Jako drzewa lęgowe podawano zwykle topole, wierzby, lipy, wiązy, brzozy, olchy, buki, dęby, graby oraz drzewa owocowe. Larwy żerują w białym, żółtym lub brunatnożółtym próchnie, przeważnie stojących, żywych drzew, rzadziej w martwym drewnie leżących pni i kłód, natomiast nie występują w pieńkach. Z tej samej dziupli może wywodzić się wiele generacji, podczas gdy niewiele pokoleń rozwija się w wilgotnym próchnie drewna leżącego, ulegającego szybszemu rozkładowi. Cykl rozwojowy 3-4-letni. Przepoczwarczenie odbywa się w sierpniu w powierzchniowej warstwie próchna. Postacie dojrzałe zimują, ukazując się na swobodzie w maju i przeżywają do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Gdańsk (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie: leśnictwo Smolarnia woj. Szczecin, Krzeszna koło Szymbarka (Burakowski*); Pojezierze Mazurskie: Bryzgiel woj. Suwałki, Augustów-Port (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schumann 1904, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Ciechocinek, Toruń, Nowa Sól, Otyń koło Nowej Soli, Krajkowo koło Mosiny, Pożegowo koło Gostynia (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska. Kępa (Burakowski 1962), przedmieścia Warszawy (Burakowski i Nowakowski 1981), Puszcza Kampinoska — Sadowa, Palmiry, Dziekanów Leśny, Rózin, Zaborów Leśny, Kampinos, woj. Warszawa — Zegrze, Pomiechówek, Grodzisk Mazowiecki-Piaskowa, Szczytno koło Sochaczewa, Kacice, Otwock Wielki, wiele miejscowości koło Warszawy (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy — kilka stanowisk (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1929, Polentz 1932, Polentz 1949), Oława, Jelcz (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871), Trzebnica (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Sławięcice, Łabędy (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886), Potok Złoty woj. Częstochowa, Ojców (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Sandomierz, Chotel Czerwony koło Wiślicy, woj. Kielce — Owczary, Busko-Zdrój, Gadawa, Krzyżanowice, Słowik koło Chęcin (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Kunin (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Zaitzev 1908), Kazimierz Dolny, Celejów i Bochotnica koło Puław (Burakowski*); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Krasnobród, Zwierzyniec (Burakowski*); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871), koło Jeleniej Góry (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967), Wisła, dolina Białej Wisełki (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Burakowski 1971), Mików koło Komańczy (Tarnawski*); Pieniny: góra Ociemne, dolina Pienińskiego Potoku koło Białych Skał (Burakowski 1979); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1953); «Śląsk» (Gerhardt 1912b, Gerhardt 1912d, Kuhnt 1912, Buysson 1925, Schenkling 1925, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Elater nigroflams ab. concolor Gerh.