Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) nigriventris Stephens, 1830
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony w południowej części północnej Europy oraz w Europie środkowej, na południe docierający do północnej Hiszpanii, Włoch i Bośni; najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Jarosławl (ZSRR). W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Znajdowany pod napływkami oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi w stodołach, piwnicach, pryzmach kompostowych i na pobrzeżach lasów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Lgocki 1908, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Bach 1849, Gutfleisch 1859, Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910)