Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) procerula Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i północnej Europie, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji; poza tym notowany z północnych Włoch i Siedmiogrodu; najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Kazań (ZSRR). W Polsce znany tylko z pięciu krain południowych, przy czym od przeszło 60 lat nie znajdowany. Występuje w lasach na przegrzybiałych gałęziach świerkowych leżących na ziemi, w wiązkach chrustu, pryzmach kory, ściółce, pod opadłymi liśćmi i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wołów (Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1902, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Horion 1960); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1900, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910), Śnieżnik Kłodzki (Horion 1960); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)