Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ampedus tristis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-górski, obejmujący zasięgiem obszary leśne, głównie na podgórzach i w górach środkowej oraz północnej części Europy, gdzie dociera do około 70° szer. geogr. (w Skandynawii jest częstszym gatunkiem na północy). Występuje także w Syberii Zachodniej, przenikając na północy do lasotundry; jest notowany ponadto z Siedmiogrodu oraz z gór Riła i Rodopów w Bułgarii. Chrząszcz w Polsce mało znany i rzadko spotykany — był notowany dotychczas tylko z Beskidów i Bieszczadów. Występuje zapewne i w innych naszych górach, ale z powodu skrytego sposobu życia nie został w nich jeszcze znaleziony. Ostatnio został odkryty w północno-wschodniej części Podlasia — w miejscowości Starożyńce woj. Białystok, 13 YI1978, 1 okaz, leg. M. Wanat (D. Tarnawski*). Na polskim Śląsku z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — ogólnikowe dane o jego występowaniu były zapewne oparte na wzmiance z początku XIX wieku (Weigel 1806). Dane J. Gerhardta (1910) odnoszą się do obszaru leżącego w Czechosłowacji. Cykl rozwojowy w sprzyjających warunkach trwa cztery lata, ale może być przedłużony o jeden rok, a nawet dwa lata na stanowiskach w wyższych położeniach górskich. Larwy żyją w rozkładających się powalonych pniach, leżących kłodach i pniakach świerków i sosen, na północy areału gatunkowego również w brunatnym próchnie leżących pni brzóz. Larwy żerują w chodnikach larw chrząszczy podkorowych drewno- i próchnożernych — w Bieszczadach znajdowano je w opuszczonych chodnikach larw kózki Rhagium inquisitor (L.). Przepoczwarczenie następuje w sierpniu i "wylęgnięte chrząszcze przezimowują w komorach poczwarkowych, z których wydobywają się w maju i przeżywają do lipca — są poławiane pod odstającą korą, w szczelinach drewna, na młodych pędach drzew i krzewów, w żerowiskach larw innych chrząszczy, na przykład w chodniku larwy ryjkowca Cryptorrhynchus lapathi (L.). przy wyciekającym soku w cienkim pniu olchy (Burakowski 1971).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: Starożyńce koło Bartnik (Tarnawski*); Beskid Zachodni: koło Żegiestowa (Lazarko 1963), Babiogórski Park Narodowy (Pawłowski J. 1963), Maków Podhalański, Babia Góra-Markowe Rówienki (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967), Beskid Żywiecki — góra Rachowiec koło Zwardonia (Burakowski 1971); Beskid Wschodni: Brylińce i Turnica koło Przemyśla (Trella 1925), Turnica pod Przemyślem (Trella 1938), okolice Przemyśla (Burakowski 1971); Bieszczady: Ustrzyki Górne, Moczarne, Lutowiska (Burakowski 1971); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Jakobson 1913); «Galicja» (Jakobson 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Beskidy» (Dietl 1902c, Reitter 1911, Burakowski 1971, Lohse 1979)