Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ampedus tristis (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek borealno-górski, obejmujący zasięgiem obszary leśne, głównie na podgórzach i w górach środkowej oraz północnej części Europy, gdzie dociera do około 70° szer. geogr. (w Skandynawii jest częstszym gatunkiem na północy). Występuje także w Syberii Zachodniej, przenikając na północy do lasotundry; jest notowany ponadto z Siedmiogrodu oraz z gór Riła i Rodopów w Bułgarii. Chrząszcz w Polsce mało znany i rzadko spotykany — był notowany dotychczas tylko z Beskidów i Bieszczadów. Występuje zapewne i w innych naszych górach, ale z powodu skrytego sposobu życia nie został w nich jeszcze znaleziony. Ostatnio został odkryty w północno-wschodniej części Podlasia — w miejscowości Starożyńce woj. Białystok, 13 YI1978, 1 okaz, leg. M. Wanat (D. Tarnawski*). Na polskim Śląsku z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — ogólnikowe dane o jego występowaniu były zapewne oparte na wzmiance z początku XIX wieku (Weigel 1806). Dane J. Gerhardta (1910) odnoszą się do obszaru leżącego w Czechosłowacji. Cykl rozwojowy w sprzyjających warunkach trwa cztery lata, ale może być przedłużony o jeden rok, a nawet dwa lata na stanowiskach w wyższych położeniach górskich. Larwy żyją w rozkładających się powalonych pniach, leżących kłodach i pniakach świerków i sosen, na północy areału gatunkowego również w brunatnym próchnie leżących pni brzóz. Larwy żerują w chodnikach larw chrząszczy podkorowych drewno- i próchnożernych — w Bieszczadach znajdowano je w opuszczonych chodnikach larw kózki Rhagium inquisitor (L.). Przepoczwarczenie następuje w sierpniu i "wylęgnięte chrząszcze przezimowują w komorach poczwarkowych, z których wydobywają się w maju i przeżywają do lipca — są poławiane pod odstającą korą, w szczelinach drewna, na młodych pędach drzew i krzewów, w żerowiskach larw innych chrząszczy, na przykład w chodniku larwy ryjkowca Cryptorrhynchus lapathi (L.). przy wyciekającym soku w cienkim pniu olchy (Burakowski 1971).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 10 Podlasie Starożyńce koło Bartnik Tarnawski*
KFP 10 Beskid Zachodni koło Żegiestowa Lazarko 1963
KFP 10 Beskid Zachodni Babiogórski Park Narodowy Pawłowski J. 1963
KFP 10 Beskid Zachodni Maków Podhalański, Babia Góra-Markowe Rówienki Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967
KFP 10 Beskid Zachodni Beskid Żywiecki — góra Rachowiec koło Zwardonia Burakowski 1971
KFP 10 Beskid Wschodni Brylińce i Turnica koło Przemyśla Trella 1925
KFP 10 Beskid Wschodni Turnica pod Przemyślem Trella 1938
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Burakowski 1971
KFP 10 Bieszczady Ustrzyki Górne, Moczarne, Lutowiska Burakowski 1971
KFP 10 «Śląsk» Weigel 1806, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Jakobson 1913
KFP 10 «Galicja» Jakobson 1913
KFP 10 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953
KFP 10 «Beskidy» Dietl 1902c, Reitter 1911, Burakowski 1971, Lohse 1979