Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) prolixa Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony od Anglii, północnych prowincji Fennoskandii i Karelii przez całą środkową Europę do Pirenejów, północnych Włoch i Grecji; notowany poza tym z południowej Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w różnych częściach kraju. Znajdowany w ściółce drzew iglastych i liściastych, pod wiązkami chrustu, na gałęziach lezących na ziemi oraz w spróchniałym drewnie powalonych pni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.