Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Procraerus tibialis (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie Środkowej i Zachodniej oraz w leśnej strefie europejskiej części ZSRR; notowany ponadto z Danii, południowej Szwecji, północnych Włoch, Siedmiogrodu i Bułgarii. Mimo braku udokumentowanych danych z niektórych krain występuje prawdopodobnie w całej Polsce z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, występując w świetlistych lasach liściastych i mieszanych, starych parkach i ogrodach oraz w drzewach przydrożnych. Zasiedla głównie nasłonecznione drzewa stojące samotnie. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Wysmukłe larwy żerują w wąskich chodnikach larw chrząszczy drewnożernych z rodzin Anobiidae, Curculionidae, wśród wiórków i trocin w chodnikach kózki Rhamnusium bicolor (Schrank) oraz w miękkim próchnie między ekskrementami larw chrząszczy z rodzaju Mycetochara Berthold (Alleculidae). Larwy spotyka się na całej długości pnia, zarówno na obwodzie, jak i w dziuplach, w grubszych gałęziach i tylcach. Przepoczwarczenie odbywa się w powierzchniowej warstwie drewna w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w końcu kwietnia i na początku maja i przeżywają do czerwca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880, Horion 1953), Sopot (Bercio 1928, Horion 1953); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Tenenbaum 1926), przedmieścia Warszawy (Burakowski i Nowakowski 1981), Nieborów koło Łowicza, woj. Warszawa — Czubin, Buchnik i Podkowa Leśna, Warszawa-Bielany, Młociny, Morysinek, Zawady, Park Agrykola (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Oddział 192 (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Polentz 1932, Kornalewicz 1977c, Strojny 1977), Zimna Woda koło Lubina, Dunino koło Legnicy, Janowice koło Wrocławia (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Bach 1867b, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937, Polentz 1938, Horion 1953); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Mogilany (Kotula 1873), Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Sewerynów koło Kozienic (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Tenenbaum 1925, Zaitzev 1908, Strawiński 1950, Strawiński 1954); Roztocze (Strawiński 1950), Zamość (Strawiński 1954); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873), Niepołomice (Burakowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Kiesenwetter 1858, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: okolice Wadowic (Kotula 1874), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Skawina, Skomielna Czarna, Otrębów koło Cieszyna (Burakowski*); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1925), Turnica koło Przemyśla (Trella 1925, Trella 1938), Krasiczyn (Burakowski*); Bieszczady: góra Jawor koło Soliny (Burakowski 1971); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Pomorze» (Bethe 1865b); «Prusy» (Horion 1953); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Polentz 1940, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913)