Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sericus subaeneus (Redtenbacher G., 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górskie w Europie Środkowej, Szwajcarii, północnych Włoszech oraz we Francji, gdzie występuje w Jurze i Alpach na wysokościach od 600 do 1500 m n.p.m. Wszędzie poławiany jest rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo. Z uwagi na dotychczas znane rozmieszczenie gatunku ogólnikowe wzmianki o występowaniu w byłych Prusach są niewiarygodne. W Polsce jest to chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain, przy czym ogólnikowe dane z Tatr i Zakopanego pochodzą z końca ubiegłego stulecia. Zasiedla zacienione, wilgotne stanowiska w lasach górskich. Cykl rozwojowy 3-4-letni. Larwy żyją w glebie pod poduszkami mchów i porostów, odżywiając się ich częściami podziemnymi. Przepoczwarczenie odbywa się w sierpniu w powierzchniowej warstwie gleby. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; w zależności od warunków mikroklimatycznych i położenia stanowiska ukazują się na zewnątrz w maju lub czerwcu i przeżywają do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Koltze 1873, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Horion 1953), Śnieżne Kotły (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Scholz R. 1929f, Horion 1953), Kletno koło Stronia Śląskiego, Kotliny koło Bystrzycy Kłodzkiej (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Rybiński 1897); Tatry (Rybiński 1897); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Sudety» (Pax 1921); «Karpaty Zachodnie» (Lohse 1979); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872); «Prusy» (Schilsky 1909, Jakobson 1913)

Uwagi:
«Prusy»: Stanowisko wątpliwe
Sudety Zachodnie: — terra typica! dla Ectinus xanthodon Kiesenw. et Mark., Ectinus jucundus Kiesenw. et Mark.;