Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Agriotes brevis Candeze, 1863
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek zasiedlający Europę południową oraz południowo-wschodnią część Europy Środkowej, docierający na wschód przez Azję Mniejszą do północnego Iranu. W Polsce wykazywany tylko z Chwalęcina i Niemczy na Śląsku Dolnym i na tej podstawie kilkakrotnie notowany ogólnikowo ze Śląska. Są to najdalej na północ wysunięte znane stanowiska występowania gatunku. Ponieważ wzmianki te opierały się na znaleziskach sprzed około 80 lat, obecne zasiedlenie Śląska wymaga dalszych badań. Jest to gatunek charakterystyczny dla gleb stepowych, występujący również w glebach uprawnych i łąkowych. Cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w kwietniu lub maju. Kopulacja i składanie jaj odbywa się zwykle w maju lub czerwcu. Samica może złożyć do gleby około 200 jaj w grupkach po 2-3 jaja. Larwy żerują około trzech lat, liniejąc w tym czasie około 10 razy. Przepoczwarczenie odbywa się od lipca do początku września w glebie na głębokości 5-10 cm.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: