Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Agriotes gallicus Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Zachodniej i południowej części Europy Środkowej, notowany poza tym z północnych części Włoch i Jugosławii, przy czym w miarę posuwania się na wschód areału gatunkowego coraz rzadziej spotykany. Osiąga w Polsce północną i wschodnią granicę swego rozsiedlenia. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazanym tylko z sześciu krain, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Według A. Horiona (1953) omawiany gatunek nie występuje na Śląsku, gdyż w zbiorach muzealnych nie znaleziono okazów dowodowych z tego obszaru. Zamieszkuje obszary nizinne i podgórza, występując na terenach kserotermicznych, nasłonecznionych zboczach pagórków, pobrzeżach dróg i lasów. Cykl życiowy i niższe postaci rozwojowe nie są jeszcze poznane, ale należy przypuszczać, że larwy żyją w glebie, podobnie jak inne gatunki omawianego rodzaju. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i są poławiane do sierpnia na trawach i roślinach kwitnących, zwłaszcza baldaszkowatych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubsko (Weise 1872), Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Pieniny: Stolarzówka (Burakowski 1979, Bazyluk i Liana 1979); «Śląsk» (Bach 1852, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe