Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Agriotes gallicus Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Zachodniej i południowej części Europy Środkowej, notowany poza tym z północnych części Włoch i Jugosławii, przy czym w miarę posuwania się na wschód areału gatunkowego coraz rzadziej spotykany. Osiąga w Polsce północną i wschodnią granicę swego rozsiedlenia. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazanym tylko z sześciu krain, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Według A. Horiona (1953) omawiany gatunek nie występuje na Śląsku, gdyż w zbiorach muzealnych nie znaleziono okazów dowodowych z tego obszaru. Zamieszkuje obszary nizinne i podgórza, występując na terenach kserotermicznych, nasłonecznionych zboczach pagórków, pobrzeżach dróg i lasów. Cykl życiowy i niższe postaci rozwojowe nie są jeszcze poznane, ale należy przypuszczać, że larwy żyją w glebie, podobnie jak inne gatunki omawianego rodzaju. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i są poławiane do sierpnia na trawach i roślinach kwitnących, zwłaszcza baldaszkowatych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 10 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Lubsko Weise 1872
KFP 10 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Szulczewski 1922
KFP 10 Nizina Mazowiecka Warszawa Łomnicki M.A. 1913
KFP 10 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Sudety Zachodnie Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 10 Pieniny Stolarzówka Burakowski 1979, Bazyluk i Liana 1979
KFP 10 «Śląsk» Bach 1852, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951
KFP 10 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe