Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie od około 62° szer. geogr. aż do krajów śródziemnomorskich, na wschód przez Syberię sięgający po Daleki Wschód; notowany również z zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej, północnej Mongolii oraz z Ameryki Północnej, dokąd został zawleczony. Pospolity gatunek w naszym kraju na terenach nizinnych i podgórzach, w górach rzadziej spotykany. W zależności od warunków klimatycznych cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy występują w różnego typu, nie bardzo wilgotnych, glebach, głównie pól uprawnych, pastwisk i łąk. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, a wylęgnięte postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych, ukazując się na zewnątrz w kwietniu-maju, gdy gleba nagrzeje się do +9°-10°C. Chrząszcze wiodą skryty sposób życia, wypełzają w godzinach rannych i popołudniowych na łodygi roślin. Samica składa około 100 jaj w powierzchniową warstwę gleby, zwykle przy szyi korzeniowej traw i zbóż. Larwy są notowane jako poważne szkodniki upraw polowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Wigry koło Suwałk (Burakowski*); Puszcza Białowieska (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Sandomierz, Krzyżanowice i rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Burakowski*)

Uwagi:
Z pozostałych rejonów Polski, prócz Wzgórz Trzebnickich, Gór Świętokrzyskich, Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej, podawany przez licznych autorów.