Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący niemal całą Europę z wyjątkiem obszarów północnych (nie znany z Wysp Brytyjskich i Półwyspu Skandynawskiego); notowany poza tym z Algierii, Tunisu, Kaukazu, Turkiestanu i Armenii. W Polsce jest znany głównie z zachodniej i południowej części kraju — wydaje się, że nie zasiedla terenów północno-wschodnich. Występuje na suchych, nasłonecznionych terenach otwartych oraz skąpo zalesionych. Cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy żyją przeważnie w glebach zadarnionych, zwłaszcza na suchych łąkach, pastwiskach, ugorach i nieużytkach. Zimują tylko larwy. Przepoczwarczenie następuje w maju lub czerwcu. Postacie dojrzałe są aktywne od czerwca do sierpnia, a najliczniej są poławiane w lipcu na kwiatach roślin baldaszkowatych. Larwy są wykazywane jako szkodniki upraw, użytków zielonych i innych kultur rolnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Dommer 1850); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Zumpt 1931, Engel 1938, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1967, Honczarenko 1968, Honczarenko 1970, Honczarenko 1973, Honczarenko 1977); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Koerth 1917, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Ruszkowski J.W. 1935, Ruszkowski J.W. 1937, Ruszkowski J.W. i Krasucki 1935, Kuntze R. 1936, Obarski 1960b, Horion 1953, Szyfter 1955); Nizina Mazowiecka: Gołotczyzna koło Warszawy (Honczarenko 1977, Burakowski i Nowakowski 1981), Winiary koło Grójca (Burakowski*); Podlasie (Honczarenko 1970b); Dolny Śląsk (Polentz 1933, Kania 1962, Kania 1962b, Honczarenko 1977, Kornalewicz 1977b, Kornalewicz 1978), Ząbkowice Śląskie i okolice, Grodziszcze i Sulisław koło Grodkowa (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Obarski 1960b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908), Ojców (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice koło Pińczowa, Chojny koło Jędrzejowa (Burakowski*); Wyżyna Lubelska (Zaitzev 1908, Ruszkowski J.W. 1950, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Pawelska 1951, Ziarkiewicz 1952, Ziarkiewicz 1961, Honczarenko 1959, Honczarenko 1962, Honczarenko 1964, Honczarenko 1970b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Honczarenko 1970b); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Budnik nad Sanem (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870), Domaszków (Burakowski*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), koło Cieszyna — Dzięgielów, Kończyce Małe, Otrębów, góra Tuł (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Lipinki koło Gorlic (Burakowski*); Bieszczady: kilka stanowisk (Burakowski 1971); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Burakowski 1979); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953, Cykowski 1971); Polska Północna (Kuntze R. 1931c); Polska południowo-wschodnia (Krasucki 1927); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Letzner 1871, Letzner 1889, Schilsky 1888, Schilsky 1888c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Agriotes ustulatus var. tristis Schil.;