Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Betarmon bisbimaculatus (Fabricius, 1803)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Termofilny gatunek, rozmieszczony w Europie południowej i środkowej, sięgający na zachód do Francji, a na wschód przez Azję Mniejszą do północno-zachodniej części Iranu. Wszędzie wykazywany jako występujący lokalnie, przy tym poławiany sporadycznie i rzadko, najczęściej pojedynczo. Dotychczas był znany tylko z okolic Cieszyna na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, a ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku oparte były na wymienionym stanowisku. M. Łomnicki (1913) umieścił omawiany gatunek w spisie chrząszczy polskich na podstawie danych z Cieszyna i Kołomyi (obecnie w Ukraińskiej SRR). Dotychczasowe dawne dane mogły budzić wątpliwości co do zaliczenia B. bisbimaculatus (Fabr.) do fauny Polski w obecnych granicach, znalezienie jednak w bieżącym wieku (22 VII 1939) przez A. Bartoszyńskiego dwu okazów w Roztoce Wielkiej koło Rytra potwierdza występowanie tego gatunku w Beskidzie Zachodnim. Dokładniejsze badania nad zasiedleniem B. bisbimaculatus (F.) południowej części kraju są bardzo wskazane, gdyż przez Polskę przebiega północna granica jego rozprzestrzenienia. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza, zasiedlając nasłonecznione miejsca trawiaste, głównie w dolinach rzecznych. O bionomii mamy skąpe wiadomości. Larwy odbywają rozwój w glebach wilgotnych łąk. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają zwykle do lipca, tylko niekiedy do sierpnia; bywają poławiane na trawach, kwitnących krzewach i na niżej położonych gałęziach drzew liściastych. Loty obserwowano w godzinach, przedwieczornych w dni parne i pochmurne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870), dolina rzeki Olzy koło Cieszyna (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), okolice Cieszyna (Kuntze i Noskiewicz 1938), Beskid Sądecki — Roztoka Wielka (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913)