Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ephistemus exiguus (Erichson, 1846)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową Europę (nie znany z Półwyspu Iberyjskiego), wykazywany nadto z Kaukazu. W Polsce rzadko spotykany, notowany tylko z pięciu krain. Znajdowany pod opadłym listowiem, resztkami pokarmowymi przy paśnikach dla zwierzyny, wyschniętymi ekskrementami, w pryzmach kompostowych oraz wśród gnijącej słomy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck i okolice (Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908), Kraków (Horion 1960); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920); «Pomorze» (Kersten 1944); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910)