Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Melanotus brunnipes (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary nizinne w zachodniej, południowej i środkowej części Europy oraz strefę lasostepu i częściowo stepu europejskiego obszaru ZSRR; notowany też z Azji Mniejszej, Kaukazu i Syrii. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk tylko w południowej części kraju i na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, przy czym dane z tej krainy nie są pewne, zwłaszcza z Brudzynia (Szulczewski 1922). Wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu w Sudetach Wschodnich i byłych Prusach nie znalazły później potwierdzenia, dlatego też wyklucza się jego zasiedlenie tych obszarów. Omyłkowo był wykazany z Wisły w Beskidzie Zachodnim przez K. Stefka (1939) na podstawie błędnie oznaczonych okazów M. erythropus (Gmelin) (B. Burakowski*). Larwy żerują w glebie wśród korzeni roślin; są one drapieżne i saprofagiczne, a przy braku pokarmu zwierzęcego mogą żerować na podziemnych częściach roślin. W krajach południowych jest notowany często jako szkodnik upraw polowych: kukurydzy, buraków, ziemniaków i marchwi. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca na trawach, roślinach zielnych, kwitnących krzewach oraz pod bryłami ziemi i kamieniami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Koerth 1917, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960, Oko 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Szymczakowski 1960); Wyżyna Małopolska: kilka stanowisk (Szymczakowski 1960), woj. Kielce — Busko-Zdrój, Gałęzice, Owczary, Krzyżanowice, Młodzawy, Wełecz, rezerwat Grabowiec (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Białopole woj. Chełm (Wańkowicz 1878), Tyszowce woj. Zamość (Strawiński 1954), Osiny koło Puław (Honczarenko 1964), Puławy, Bochotnica, Kazimierz Dolny (Burakowski*); Roztocze (Tenenbaum 1918, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Honczarenko 1959), rezerwat Łabunie (Burakowski*); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1918, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Honczarenko 1959, Piekarczyk 1966); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: okolice Wadowic (Kotula 1874); Beskid Wschodni (Kuntze R. 1936, Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1938b, Trella 1939); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); Polska południowo-wschodnia (Krasucki 1927, Piekarczyk 1966); «Śląsk» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879)

Uwagi:
«Prusy»: — bez miejscowości
Sudety Wschodnie: Stanowiska wątpliwe