Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie południowej oraz lokalnie w środkowej części Europy, sięgający na wschód do lasostepów europejskiej części ZSRR, a wzdłuż dolin rzecznych docierający do strefy stepowej; notowany ponadto z Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz mało znany o słabo zbadanym rozsiedleniu. Z niektórych krain jest notowany tylko na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia, przy czym dane te mogą budzić wątpliwości co do prawidłowego oznaczenia. Według A. Horiona (1953) w byłych Prusach nie występuje. W spisie chrząszczy polskich (M. Łomnicki 1913) został umieszczony na podstawie stanowisk leżących obecnie na wschód od naszej granicy. Ogólnikowa informacja Sz. Tenenbauma (1918) o występowaniu w powiecie zamojskim i tomaszowskim, powtórzona później przez K. Strawińskiego (1950, 1954), nie jest wiarygodna, gdyż w zbiorze Tenenbauma brak okazów dowodowych omawianego gatunku. Występuje lokalnie na ciepłych miejscach na pobrzeżach rzek i parowów, na kserotermicznych zboczach pagórków oraz skrajach lasu. Bionomia poznana jest słabo. Postacie dojrzałe bywają poławiane pod obluźnioną korą i na gałęziach różnych gatunków drzew. Larwy mają występować w glebie pokrytej murawą oraz w gnijącym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy (Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Wagner H. 1941); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Horion 1953); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Jędrzejów (Karczewski 1961); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Jabłoński 1869); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1889, Gerhardt 1910), nadleśnictwo Bielawa (Capecki 1969); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Wanka 1920); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); «Prusy» (Schilsky 1888)

Uwagi:
«Prusy»: Występowanie wątpliwe
Roztocze: Stanowisko podane omyłkowo