Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanotus punctolineatus (Pélerin, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek występujący w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, docierający na wschód do południowych obszarów leśnych i lasostepu europejskiej części ZSRR; podawany też z Syrii i Syberii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk głównie w południowej i zachodniej części kraju. Z uwagi na wymagania środowiskowe dane o zasiedleniu Sudetów i byłych Prus budzą wątpliwości. Omyłkowo został wykazany przez K. Stefka (1939) z Dąbrowy Górniczej na Śląsku Górnym na podstawie mylnie oznaczonych okazów Ectinus aterrimus (L.) i Melanotus erythropus (Gmel.). Zamieszkuje tereny otwarte oraz świetliste lasy na terenach nizinnych i pagórkowatych, zasiedlając suche łąki, polany śródleśne, wydmy nadmorskie oraz pola uprawne. Larwy żyją w glebie wśród korzeni roślin. W niektórych krajach są uważane za szkodniki z uwagi na wyżeranie podziemnych części roślin oraz kiełkujących nasion. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i żyją do sierpnia, przy czym najliczniej są poławiane w maju i czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Międzyzdroje, Wicko koło Świnoujścia (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Rothenburg 1907b, Szulczewski 1922, Piekarczyk 1966), Międzyrzecz (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Raszówka i Zimna Woda, Środa Śląska, Wrocław, Pątnów Legnicki, Dunino koło Legnicy (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Roztocze: Zielone woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Fein i Haase 1881, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Horion 1953); Polska Zachodnia (Piekarczyk 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «powiat Opole» (Piekarczyk 1966); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Stanowiska wątpliwe