Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący Afrykę Północną, Europę południową, południowo-wschodnią część Europy Środkowej, docierający na wschód do południowych obszarów europejskiej części ZSRR; notowany ponadto z Azji Mniejszej, Iraku, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz osiąga swą północno-zachodnią granicę rozsiedlenia; należy on u nas do wielkich rzadkości — jest znany tylko z dwu stanowisk na Roztoczu i od przeszło 50 lat nie był poławiany. Ogólnikowe wzmianki z «Zamojszczyzny» (Kuntze i Noskiewicz 1938) oraz z Wyżyny Lubelskiej (Szymczakowski 1965), oparte jedynie na danych z piśmiennictwa, należy także odnieść do Roztocza. Wiadomości z ubiegłego wieku o występowaniu na Śląsku Górnym i w Beskidzie Zachodnim nie znalazły później potwierdzenia i nie zostały uwzględnione w spisie chrząszczy śląskich J. Gerhardta (1910). Inne ogólnikowe wzmianki o zasiedleniu Galicji i Karpat opierały się na stanowiskach leżących obecnie poza naszymi granicami. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne informacje o występowaniu w byłych Prusach są niewiarygodne. Występuje na miejscach trawiastych w dolinach rzecznych, na pobrzeżach wód stojących, w kompoście i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Drapieżne i saprofagiczne larwy żerują w glebie próchnicznej. Notowano je również jako szkodniki młodych roślin uprawnych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Górny Śląsk (Zebe G. 1852); Roztocze: Kunki koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1918, Strawiński 1954), Zamość (Strawiński 1950, Strawiński 1954, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1965); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1889); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872); «Śląsk» (Bach 1852, Letzner 1868b, Seidlitz 1888, Jakobson 1913)

Uwagi:
Górny Śląsk: Stanowiska wątpliwe