Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lacon (Lacon) fasciatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony głównie w Europie północnej i na Syberii oraz w górskich obszarach Europy Środkowej; wykazywany ponadto z Pirenejów, Alp, południowych Karpat i Rodopów. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w Sudetach i Beskidach Zachodnich. Wzmianki sprzed przeszło stu laty o występowaniu na Pojezierzu Mazurskim wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wykazany z Florianki na Roztoczu przez Sz. Tenenbauma (1913), ale z powodu braku okazu dowodowego w zbiorze tego autora K. Strawiński (1954) sądził, że dane z Florianki polegają na pomyłce. Jednak wzmianka odnośnie Roztocza ma chyba uzasadnienie, gdyż w innym zbiorze, kolekcji F. Fejfera, przechowywanym również w Instytucie Zoologii Pan w Warszawie, znajduje się jeden okaz z tej miejscowości zaetykietowany datą 18 IX 1913 (B. Burakowski*). Stanowisko to, daleko odsunięte od obszaru zwartego występowania gatunku, wymaga jednak dalszej weryfikacji. Zasiedla martwe drewno drzew iglastych na miejscach nasłonecznionych. Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy bardzo drapieżne, napadają na niższe postacie rozwojowe owadów, zwłaszcza chrząszczy z rodziny Cerambycidae. Larwy żerują pod obluźnioną korą grubych pniaków oraz pni leżących na ziemi, niekiedy wdrażają się głęboko w zmurszałe drewno, ale przed przepoczwarczeniem wędrują ku zewnętrznym warstwom drewna, gdzie larwa buduje pod koniec lata komorę poczwarkową. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia. W ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia, chroniąc się w szczelinach drzew, przy pięknej pogodzie odbywają loty w godzinach przedwieczornych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Kętrzyn (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Burakowski*); Sudety Zachodnie: Radków Kamieniołom (Letzner 1889, Gerhardt 1910), Sierpnice woj. Wałbrzych (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kiss i Olesz 1907, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967), Żywiec, Sieniawa, góra Oźna koło Zwardonia, Tymbark koło Limanowej, Beskid Sądecki — Młodów, Łomnica - Zdrój, Tęgoborze, Żegiestów, góra Radziejowa, Barańcowa koło Suchej Beskidzkiej, góra Mędralowa (Burakowski*); Pieniny: Czorsztyn (Burakowski*); Tatry: Kuźnice (Burakowski*), południowy stok Wołoszyna (Mroczkowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Bach 1852, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Lohse 1979); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt i Schummel 1837, Bach 1852, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953, Lohse 1979); «Sudety» (Wilke O.A. 1886c, Lohse 1979); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)