Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orithales serraticornis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony w środkowej i północnej części Europy oraz na Syberii, docierający w Fennoskandii do najdalszych krańców północnych; notowany ponadto z obszarów górzystych we Francji, w Szwajcarii i Siedmiogrodzie. W Europie Środkowej spotykany jest rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo na rozproszonych stanowiskach górskich. W Polsce poławiany był bardzo rzadko i jest znany dotychczas tylko z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w ośmiu krainach południowych, przy czym dane ze Śląska Górnego sprzed przeszło 130 lat wymagają potwierdzenia nowym materiałem. Larwy żyją na miejscach silnie zacienionych w wilgotnej glebie porośniętej niską roślinnością — zasiedlają murawy naskalne, kamieniste brzegi potoków i wykroty drzew, pokryte glebą i płatami mchów. Są drapieżne — odżywiają się larwami i poczwarkami różnych owadów. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w glebie. Pojawiają się pod koniec kwietnia i na początku maja i przeżywają do czerwca. Dokładne dane bionomiczne są zawarte w pracy o sprężykach Bieszczadów (Burakowski 1971).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1889, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Horion 1953), Wrocław (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852); Góry Świętokrzyskie (Burakowski 1971), Łysa Góra (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Rybiński 1903); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Horion 1953), Świeradów-Zdrój, Karkonosze — dolina Szklarki (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Horion 1953), góra Śnieżnik (Burakowski*); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), Babia Góra, Beskid Sądecki (Burakowski 1971), Beskid Sądecki — Hala Przehyba, dolina Białej i Czarnej Wisełki, Izdebnik koło Kalwarii Zebrzydowskiej, Wiśnicz koło Bochni (Burakowski*); Beskid Wschodni (Trella 1936, Horion 1953); Bieszczady: góra Tarnica (Burakowski 1971, Pisarski 1971); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Bach 1852, Seidlitz 1888, Gerhardt 1898, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1951); «Beskidy» (Reitter 1911)