Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ctenicera virens (Schrank, 1781b)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony na obszarach górskich Europy Środkowej; notowany ponadto z Belgii, Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Krainy, Banatu i Siedmiogrodu. W Polsce pewne dane o rozmieszczeniu odnoszą się do obszarów górskich w południowej części kraju, z uwagi na wymagania biotyczne inne wzmianki z terenów nizinnych są niewiarygodne. Zasiedla otwarte tereny górskie i podgórskie, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków oraz wilgotne polany śródleśne; wzdłuż dolin może docierać ponad górną granicę lasu. Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy żyją w powierzchniowej warstwie wilgotnej gleby próchnicznej i gliniastej. Są drapieżne, ale żerują również na podziemnych częściach roślin zielnych i traw. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w komorze poczwarkowej ukazują się od połowy maja i przeżywają do lipca. Zwykle przebywają na niskiej roślinności; w dni pogodne i bezwietrzne latają na niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu, a przy pochmurnej i dżdżystej pogodzie chronią się w ziemi przy podstawie roślin i pod kamieniami. Samice składają jaja do gleby w maju-czerwcu. Niektóre dane bionomiczne, zwłaszcza odnoszące się do wzrostu larw, podał B. Burakowski (1979: 189-191).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: okolice Kartuz (Schultze 1869, Schultze 1880); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Sudety Zachodnie (Rendschmidt 1833, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919), Trzcińsko koło Jeleniej Góry (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Pawłowski J. 1967), Brenna koło Cieszyna, Beskid Sądecki — Łomnica, Miodów, Piwniczna, Roztoka Wielka, Rytro (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Łomnicki M.A. 1866, Trella 1925, Trella 1938); Bieszczady: Moczarne, między Berehami Górnymi a Dwernikiem, Ustrzyki Górne (Burakowski 1971), Połonina Wetlińska (Tarnawski*); Pieniny (Kreutz 1907, Bazyluk i Liana 1979, Burakowski 1979); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886), Kopa Magóry (Kinelski i Szujecki 1959), góra Koziniec, Boczań, Dolina „Ku Dziurze", Dolina Białego, Dolina Lejowa, Dolina Kościeliska, Hala Strążyska (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Bach 1852, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951, Horion 1953); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Horion 1953, Lohse 1979); «Beskidy» (Polentz 1942e)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska niepewne