Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w niemal całej Europie (prócz jej części południowych) oraz na Syberii az po Bajkał, w Fennoskandii docierający do najdalszych krańców północnych. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju — znajdowany na ogół rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, niekiedy tylko na miejscach rozrodu poławiany liczniej. Zasiedla zimne i wilgotne miejsca na terenach otwartych i leśnych. Chrząszcze pojawiają się od połowy kwietnia i przeżywają do czerwca, w górach do lipca. Jest poławiany na trawach i roślinach zielnych na bagnach, torfowiskach, na skrajach lasu, polanach śródleśnych, pobrzeżach rowów, kałuż, stawów i małych cieków wodnych. Larwa żyje w wilgotnej glebie pokrytej roślinnością trawiastą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Podlasie: Wojnów koło Łosic (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy — oddział 192 i 224 (Burakowski*); Dolny Śląsk: Wrocław (Polentz 1932b, Polentz 1937, Polentz 1939c, Polentz 1944), Studzianka woj. Legnica (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie: Rościsławice koło Obornik Śląskich (Burakowski*); Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Nowotny i Polentz 1933), Rędzina (Polentz 1937); Roztocze (Strawiński 1950, Strawiński 1954); Nizina Sandomierska: Stanisławice koło Bochni (Burakowski*); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1847, Zebe G. 1852, Redtenbacher L. 1858, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1876b, Letzner 1889, Koltze 1873, Gerhardt 1910, Harnisch 1925, Skwarra 1929, Polentz 1939b, Horion 1953), Karkonosze — Śnieżne Kotły, Michałowice koło Jeleniej Góry, Karpacz, Zieleniec koło Dusznik-Zdroju, Góry Izerskie — Stóg Izerski, Czerniawa-Zdrój, Góry Stołowe — Szczeliniec Wielki (Burakowski*); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Burakowski*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Podczerwone, Zakopane (Burakowski*); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Horion 1953), Dolina „Ku Dziurze" (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)