Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Selatosomus (Pristilophus) depressus (Germar, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek ciepłolubny, rozmieszczony w południowej części Europy oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Ten największy sprężyk omawianego rodzaju należy w Polsce do największych rzadkości. Dotychczas pewne jego stanowiska można było odnieść tylko do okolic Przemyśla. Stosunkowo niedawno został odkryty w Kazimierzu Dolnym (13. V. 1949, 1 okaz, leg. A. Riedel) — w areale gatunku jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko. Z uwagi na wymagania środowiskowe oraz brak okazów dowodowych w zbiorze Sz. Tenenbauma wzmianki tego autora o znalezieniu omawianego gatunku w Zakopanem i na Śląsku są niewiarygodne. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na zboczach kserotermicznych. Chrząszcz o słabo poznanych wymaganiach ekologicznych i bionomii. Postacie dojrzałe znajdowano w maju i czerwcu na krzewach i drzewach liściastych oraz pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Kazimierz Dolny (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Tenenbaum 1931); Beskid Wschodni: Popielówek koło Przemyśla (Trella 1923b), okolice Przemyśla (Trella 1925, Kuntze R. 1926), Przemyśl (Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938), Winna Góra pod Przemyślem (Trella 1938b); «Galicja» (Jakobson 1913, Tenenbaum 1923, Schenkling 1927); «Śląsk» (Tenenbaum 1931)

Uwagi:
Kotlina Nowotarska: Stanowiska wątpliwe