Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Selatosomus (Selatosomus) aeneus (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 10]
Pospolity gatunek eurosyberyjski, rozmieszczony niemal w całej Europie (nie znany z południowej części Półwyspu Iberyjskiego), w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych, a na wschód przez Syberię aż do Władywostoku. Notowany również z Kaukazu. W Polsce jeden z najpospolitszych gatunków — występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, gdzie dociera do wysokości około 2500 m n.p.m. Zasiedla głównie tereny otwarte, pobrzeża lasów i polany śródleśne. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w glebie w komorach poczwarkowych, ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Spotyka się je często na drogach śródpolnych i leśnych, pod kamieniami i bryłami ziemi oraz na różnych roślinach. Larwy polifagiczne, żerują w powierzchniowej warstwie gleb różnych typów, przedkładając przed innymi gleby piaszczyste. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu-wrześniu. W piśmiennictwie poświęconym ochronie roślin larwy są uważane za poważne szkodniki upraw rolnych, gdyż odżywiają się podziemnymi częściami roślin.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: Ruska Wieś koło Ełku (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie: Malin koło Trzebnicy (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Kielce, góra Karczówka (Burakowski*)

Uwagi:
Z pozostałych krain wykazywany przez licznych autorów, z niektórych obszarów wielokrotnie.
«Beskidy»: — terra typica! dla Selatosomus aeneus var. subpuberulus Reitt.
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla Selatosomus aeneus ab. submontanus Reitt.;
«Śląsk»: — terra typica! dla Corymbites aeneus var. brunneus Letzn. i var. violaceus Letzn. ;