Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Selatosomus (Selatosomus) melancholicus (Fabricius, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-górski, na północy rozprzestrzeniony od Fennoskandii przez Syberię aż do Kamczatki, a na południu występujący w Pirenejach, Alpach, Apeninach i na Kaukazie; notowany ponadto z Harcu, Sudetów, Beskidów i Karpat, ale dane te budzą wątpliwości, gdyż często mylono go z pospolitym S. (S.) aeneus (L.). W górach Europy występuje lokalnie w strefie subalpejskiej i alpejskiej do wysokości około 2600 m n.p.m. Jest wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany. W Polsce dotychczas nie został stwierdzony z całą pewnością — we wszystkich zbiorach krajowych brak jest okazów omawianego gatunku. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na pobrzeżach lasu, polanach i nasłonecznionych zboczach. Larwy żyją w glebie muraw i pod kamieniami; są bardzo drapieżne, odżywiając się larwami i poczwarkami chrząszczy, zwłaszcza ryjkowców.
[tom 22]
Gatunek borealno-górski, rozsiedlony od Fennoskandii przez Syberię aż po Azję Środkową i Kamczatkę; areał południowy obejmuje góry w środkowej i południowej Europie oraz Kaukaz. W Polsce błędnie wykazany przeszło 120 lat temu z Gdańska i Głogowa; notowany też z Sudetów, Beskidów i Karpat, ale dane te nie potwierdzone udokumentowanymi materiałami nie upoważniały do zaliczenia omawianego gatunku do fauny krajowej. Obecnie zajmujemy to samo stanowisko w stosunku do danych ogólnikowych z Sudetów Zachodnich i Tatr, a zwłaszcza do stanowisk niżowych na Śląsku Górnym, opierając się na wymaganiach ekologicznych tego sprężyka.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 10 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871
KFP 10 Sudety Zachodnie Karkonosze Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 10 «Prusy» Dommer 1850, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909
KFP 10 «Prusy Zachodnie» Seidlitz 1888, Jakobson 1913
KFP 10 «Śląsk» Weigel 1806, Bach 1852, Kuhnt 1912
KFP 10 «Karpaty» Horion 1953
KFP 10 «Sudety» Horion 1951, Horion 1953
KFP 10 «Beskidy» Horion 1953
KFP 22 Górny Śląsk Świerklaniec, Murcki, Panewnik, Alwernia Chłodny 1978
KFP 22 Sudety Zachodnie Dittrich 1906
KFP 22 Tatry Koch K. 1989b