Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypoganus inunctus (Panzer, 1794b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy (nie znany z Półwyspu Apenińskiego), notowany również z Belgii, Danii, Holandii i południowych prowincji Szwecji oraz z Podola, przy czym w obrębie areału gatunkowego w miarę posuwania się na północ i wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko znajdowany, znany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w byłych Prusach są niewiarygodne. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie do wysokości około 1000 m n.p.m. Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy żyją w zmurszałej korze i niezbyt wilgotnym, miękkim, rozkładającym się drewnie pni i grubszych gałęzi drzew liściastych, rzadziej iglastych. W piśmiennictwie podawano larwy z wierzby, lipy, buka; grabu, jesionu, olchy, dębu, jabłoni i jodły; w Polsce były znajdowane w próchnie wierzby, olchy oraz w zmurszałej, grubej korze modrzewia (B. Burakowski*). Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Wylęgnięte postacie dojrzałe pozostają przez zimę w komorach poczwarkowych, które opuszczają w maju i żyją do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1886, Labler 1921, Kleine 1940, Horion 1953, Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1921, Polentz 1938), Sobótka koło Wrocławia (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Przegorzały (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Chełmowa Góra (Burakowski*); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1921); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Pax 1921, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951)

Uwagi:
«Prusy»: Stanowisko wątpliwe