Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cidnopus parvulus (Panzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy oraz południową część Syberii Zachodniej aż po Bajkał; notowany ponadto z Azji Mniejszej, przy czym w miarę posuwania się na północ areału gatunkowego coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, ale z niektórych krain notowany na podstawie danych sprzed przeszło stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Omyłkowo został wykazany z Wisły przez K. Stefka (1939) na podstawie błędnego oznaczenia Limonius aeneoniger (Deg.) (B. Burakowski*). Chrząszcz ciepłolubny, zasiedlający tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje głównie w świetlistych lasach liściastych i w ich otoczeniu, zwłaszcza na zboczach kserotermicznych. Bionomia jest poznana niedostatecznie. Larwy odbywają rozwój w glebie. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na trawach, roślinach zielnych, krzewach i drzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1953); Pojezierze Mazurskie: Nowe Miasto Lubawskie (Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1953); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Oko 1963), Wielkopolski Park Narodowy — Osowa Góra, Szpetal Dolny koło Włocławka (Burakowski*), Zielonka koło Poznania (Buchholz*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910), Leszczyna koło Złotoryi, Pątnów Legnicki, Polkowice i Zimna Woda koło Lubina (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871); Wyżyna Małopolska: Michałów i Młodzawy koło Pińczowa (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy, Kazimierz Dolny (Burakowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1910), Wielisław Złotoryjski (Burakowski*); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871), Rytro (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1889, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)