Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cidnopus quercus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek występujący w środkowej części Europy oraz miejscami w Europie południowej; notowany też z Syberii i Mongolii. W Polsce rozsiedlenie tego sprężyka jest bardzo słabo zbadane - był notowany dotychczas z ośmiu krain, przy czym dane o rozmieszczeniu w północnej części kraju i w byłych Prusach Wschodnich wydają się być niewiarygodne. Z uwagi na odległe czasowo wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Beskidach Zachodnich, zasiedlenie tych rejonów winno być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na suchych i nasłonecznionych stanowiskach. Niższe postacie rozwojowe i bionomia dotychczas nie zostały poznane. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu kwietnia i poławiane są do czerwca na trawach, roślinach zielnych i krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Bukowiec koło Wołowa, Sobótka koło Wrocławia (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Kotlina Jeleniogórska (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852), Złoty Stok (Letzner 1889, Gerhardt 1910), pasmo Krowiarek w masywie Śnieżnika (Burakowski*); Beskid Zachodni: Lipowa (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Bach 1852, Kuhnt 1912, Horion 1953); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1913)

Uwagi:
Pojezierze Mazurskie: Stanowiska wątpliwe