Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Limoniscus violaceus (Müller, 1821)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w Europie Środkowej, Danii, Francji, północnych częściach Hiszpanii i Włoch oraz w Banacie — ze wszystkich krajów notowany jako wielka rzadkość faunistyczna. Jest zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Z niektórych obszarów jest wykazywany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia, a obecnie w pewnych okolicach prawdopodobnie całkowicie wyginął z powodu wytrzebienia starych drzew będących siedliskiem tego gatunku. W Polsce sprężyk ten jest notowany dotychczas tylko z jednego stanowiska. Larwy żyją w przyziemnych dziuplach drzew liściastych, głównie buków i dębów. Żerują w zbutwiałym, wilgotnym drewnie wewnętrznej ściany dziupli albo w brunatnoczarnej próchnicy pokrywającej dno dziupli i stykającej się bezpośrednio z glebą. Próchnica w dziupli powstaje skutkiem działalności larw innych chrząszczy drewnożernych. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu-wrześniu; komory poczwarkowe są budowane przez larwę w miękkim drewnie ścian dziupli albo w kawałkach drewna znajdujących się w próchnicy. Postacie dojrzałe zimują i ukazują się w końcu kwietnia lub na początku maja; prowadzą one skryty sposób życia wewnątrz dziupli, gdzie odbywa się kopulacja i składanie jaj.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Horion 1953)