Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harminius undulatus (De Geer, 1774)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony szerokim pasem w lesistej strefie północnej części Palearktyki; notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Fennoskandii sięga do skrajnych prowincji północnych, gdzie jest częściej spotykany niż na południu. W górach wkracza do regla górnego. W Polsce jest wykazywany stosunkowo rzadko, głównie z południowej części kraju. Z obszarów niżowych jest znany z Pojezierza Mazurskiego i z Puszczy Białowieskiej, natomiast dawne dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu w okolicach Gdańska są niepewne. Chrząszcz zasiedla drzewa liściaste i iglaste, zwłaszcza świerki. Larwy żerują przeważnie w korze i pod korą, rzadziej w miękkim, butwiejącym drewnie pni i kłód, niekiedy grubszych gałęzi oraz pniaków. Cykl rozwojowy co najmniej czteroletni. Larwy są bardzo drapieżne, napadają na inne larwy i poczwarki owadów drewno- i próchnożernych. Po przezimowaniu, wcześniej niż inne gatunki, przystępuje do żerowania — już pod koniec kwietnia lub na początku maja starsze larwy przepoczwarczają się, a młodsze larwy linieją. Larwa buduje komorę poczwarkową blisko powierzchni drewna, czasami w samej korze. Stadium poczwarki trwa od około 10 do 20 dni w zależności od warunków klimatycznych. Postać dojrzała po opuszczeniu komory poczwarkowej prowadzi skryty sposób życia — zwykle unika silnego oświetlenia, kryjąc się w szczelinach kory i drewna. Nie występuje na roślinach zielnych i kwiatach, stąd połowy metodą czerpakowania nie dają rezultatów. Występuje od maja do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Elditt 1855, Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857, Kiesenwetter 1858, Horion 1953); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Romincka — leśnictwo Boczki (Burakowski*); Puszcza Białowieska (Burakowski 1962, Okołów 1970), Białowieski Park Narodowy — kilka stanowisk (Burakowski*); Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Kolbe W. 1924, Horion 1953); Sudety Zachodnie (Rottenberg 1864, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953), Karkonosze — dolina potoku Szklarki (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Schilling 1830b, Zebe G. 1852, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Polentz 1935, Horion 1953); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Roubal 1936, Pawłowski J. 1967), Barańcowa koło Zawoi, Hucisko koło Żywca, Beskid Sądecki — Rytro, Młodów, dolina Wielkiej Roztoki, góra Radziejowa i Wielki Rogacz (Burakowski*); Beskid Wschodni (Trella 1925, Trella 1930, Trella 1938, Trella 1939b, Tenenbaum 1931); Bieszczady (Burakowski 1971, Pisarski 1971); Pieniny (Tenenbaum 1931, Burakowski 1979); Tatry (Gabriel 1899, Pietsch 1902), Kuźnice, Dolina Roztoki, Dolina Kościeliska (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Bach 1852, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1832, Rendschmidt i Schummel 1837, Letzner 1841b, Letzner 1889, Bach 1852, Kuhnt 1912, Tischler 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1927, Tenenbaum 1931); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Horion 1951); «Beskidy» (Reitter 1911, Wanka 1927); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889)