Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenagostus villosus (Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy, notowany także z południowych prowincji Szwecji oraz z Azji Mniejszej. W Polsce ten mało znany chrząszcz należy niewątpliwie do wielkich rzadkości. Jest notowany z Pobrzeża Bałtyku i Pojezierza Pomorskiego oraz z «Pomorza» na podstawie znalezisk sprzed przeszło 120 lat, dlatego też dane te wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Dane Sz. Tenenbauma (1923) o występowaniu pod Warszawą są niewiarygodne (Burakowski i Nowakowski 1981). Ze Śląska Górnego notowany tylko na podstawie jednego okazu znalezionego 20 VI 1928 w biało butwiejącym buku — okaz dowodowy znajduje się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (zbiór F. Kirscha) (B. Burakowski*). Zasiedla grube pniaki i pnie martwych drzew liściastych, zwłaszcza dębów, buków, lip i wiązów. Cykl rozwojowy trwa przeciętnie cztery lata. Larwa żeruje pod korą lub w miękkim, butwiejącym bielu, a nawet w głębszych warstwach drewna w chodnikach drążonych przez larwy kózek. Larwa jest saprofagiczna i drapieżna — odżywia się przegrzybiałym drewnem i martwymi lub żywymi owadami podkorowymi i drewnożernymi, zwłaszcza larwami i poczwarkami kózek (Cerambycidae). Przepoczwarcza się wiosną pod korą albo w miękkim drewnie blisko kory. Imago wylęga się pod koniec maja lub w czerwcu i przeżywa do lipca-początku września. Chrząszcz prowadzi nocny tryb życia, w dzień kryjąc się pod odstającą korą, w dziuplach lub szczelinach drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Pfeil 1855); Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Pfeil 1855, Dohrn 1856, Dohrn 1863, Horion 1953); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Kolbe W. 1931, Horion 1936b, Horion 1953); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1913, Horion 1936b)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe
«Pomorze»: — bez stanowisk