Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pseudathous hirtus (Herbst, 1784)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w niemal całej Europie (prócz skrajnych części północnych), przy czym w miarę posuwania się na zachód i południe areału gatunkowego coraz częściej spotykany; wykazywany ponadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, dokładne rozsiedlenie nie jest dostatecznie poznane, gdyż mylono go często z podobnym i pospolitszym gatunkiem P. niger (L.), z którym nieraz wspólnie występuje. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, sięgając w Alpach do wysokości około 2500 m n.p.m. Zasiedla wilgotne tereny otwarte, pobrzeża lasu i polany śródleśne. Wymagania ekologiczne i bionomia są słabo poznane. Larwy notowano z gleb leśnych, łąkowych i uprawnych, a nawet z butwiejącego drewna drzew liściastych. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, w górach do sierpnia, przeważnie na trawach, roślinach zielnych i krzewach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Stary Dwór koło Olsztyna (Żurańska 1962, Żurańska 1962b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Ruszkowski J.W. 1937, Arnold 1938, Cmoluch 1960, Kadłubowski i Czalej 1962, Burzyński J. 1971), Ciechocinek, Turew koło Kościana (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Warszawa — Arkadia (Nowakowski E. 1979), śródmieście i parki Warszawy (Burakowski i Nowakowski 1981), Warszawa-Wygoda (Burakowski*), Radziejowice koło Mszczonowa (Nowakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1877b, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Sowińska 1975); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1877b, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Bukowa koło Bełchatowa (Burzyński J. 1971); Wyżyna Lubelska (Zaitzev 1908, Ruszkowski J.W. 1950, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Honczarenko 1970b), Gródek koło Hrubieszowa (Burakowski*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Strawiński 1950, Strawiński 1954); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie (Burakowski*); Beskid Zachodni: okolice Wadowic (Kotula 1874), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967), góra Tuł koło Cieszyna, Wisła-Głębce, Beskid Sądecki — Rytro, dolina Wielkiej Roztoki (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Nowy Targ (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady (Burakowski 1971); Pieniny (Burakowski 1979); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1861); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913)