Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pseudathous niger (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy oraz w południowej części Fennoskandii, wykazywany również z Kaukazu i Syberii. W Polsce rozpowszechniony na całym obszarze, częściej notowany z południowej i zachodniej części kraju. W górach wzdłuż dolin przekracza górną granicę lasu. Larwy żyją w powierzchniowej warstwie wilgotnych gleb łąk, gruntów ornych, użytków zielonych, parków i ogrodów oraz w leśnych glebach na pobrzeżach lasów, na porębach i polanach śródleśnych. Żerują wśród korzeni roślin, z tego też powodu w różnych rejonach są uważane za szkodniki. Cykl rozwojowy 4-letni. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu w glebie na głębokości 2-8 cm. Postacie dojrzałe pojawiają się w drugiej połowie maja lub na początku czerwca i żyją do lipca-sierpnia; są poławiane zwykle na trawach i niskich roślinach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Wicko koło Międzyzdrojów (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1967, Honczarenko 1968, Honczarenko 1970, Honczarenko 1973, Honczarenko 1977, Golański 1967, Fedorko 1975); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Rothenburg 1907b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Emden 1945, Szyfter 1955, Honczarenko 1959, Łącki 1960, Oko 1963, Górny 1968, Górny 1968c, Bogucka-Kaster 1971); Nizina Mazowiecka (Ruszkowski J.W. 1933, Obarski 1962, Kaczmarek W. 1963, Mazur S. i Szyszko 1971, Nowak 1971, Honczarenko 1977, Burakowski i Nowakowski 1981), Szczytno koło Sochaczewa (Burakowski*); Podlasie: Biała Podlaska (Honczarenko 1970b); Dolny Śląsk (Kraatz 1879, Sowińska 1975, Honczarenko 1977, Kornalewicz 1977, Kornalewicz 1977b), Ząbkowice Śląskie i okolice — kilka miejscowości (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Kraatz 1879, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Haber 1957), Ojców (Burakowski*), Paczółtowice koło Krzeszowic (Kornalewicz*); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b), Dłutów koło Łasku (Ruszkowski J.W. 1937), Dwikozy i Gorzyczany koło Sandomierza (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Święta Katarzyna (Burakowski*); Wyżyna Lubelska (Ruszkowski J.W. 1950, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Pawelska 1951, Honczarenko 1959, Honczarenko 1962, Honczarenko 1964, Honczarenko 1970b, Honczarenko 1977, Anasiewicz 1964); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Strawiński 1950, Strawiński 1954, Honczarenko 1970b); Nizina Sandomierska (Viertl 1872, Krasucki 1926, Ruszkowski J.W. 1933); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kiesenwetter 1858), góra Górzec, Wleń, Janowice Wielkie i Michałowice koło Jeleniej Góry, Kowary, Łężno koło Nowej Rudy, Góry Izerskie (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Koltze 1873), rezerwat „Góra Gipsowa" koło Dzierżysławia (Kornalewicz*); Beskid Zachodni: okolice Wadowic (Kotula 1874), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Zawoja (Kowalczyk 1972), Ustroń, Wisła, góra Tuł koło Cieszyna, Rytro (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Nowy Targ (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), koło Ustrzyk Dolnych — kilka miejscowości (Burakowski*); Bieszczady (Burakowski 1971); Pieniny (Burakowski 1979); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Starzyk J.R. 1971c); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Piekarczyk 1966, Cykowski 1971); Polska południowo-wschodnia (Krasucki 1927); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Endler i Scholz 1819, Bach 1852, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Minkiewicz 1926); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «woj. lubelskie» (Minkiewicz 1926); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950); «Małopolska wschodnia» (Minkiewicz 1926)