Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Athous) puncticollis Kiesenwetter, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do południowo-zachodniej części Europy — notowany dotychczas z Hiszpanii, południowej Francji, Włoch i Szwajcarii. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej, nie występuje. Omyłkowo wykazany przez F. Fejfera (1924) na podstawie błędnie oznaczonych okazów (Strawiński 1954). Wprawdzie A. Horion (1953) podaje, że ma w swym zbiorze jeden okaz, znaleziony jakoby w Górach Izerskich, ale zaznacza jednocześnie, że prawdopodobnie został błędnie zaetykietowany.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Florianka woj. Zamość (Fejfer F. 1924)