Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej Europie, na północ docierający do Anglii i kilku południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Algierii, Libii, Kaukazu i południowej Syberii. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości, znany dotychczas tylko z dwu krain. Występuje prawdopodobnie również koło Przemyśla, gdyż był znaleziony przez T. Trellę (1930) w okolicy ma dwu stanowiskach (Trzcieniec i Szechynie) leżących w odległości 2-10 km na wschód od naszej granicy. Gatunek związany biologicznie z grzybem Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et de Not. pasożytującym głównie na pniach jesionów, rzadziej brzóz, dębów i olch. Larwy żerują w owocnikach tego grzyba. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Postacie dorosłe poza grzybem spotykano również pod odstającą przegrzybiałą korą oraz w chodnikach kornika, jeśniaka czarnego — Hylesinus crenatus (Fabr.) żerującego głównie na jesionie, rzadziej na dębie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Tenenbaum 1923, Węgrzecki 1932, Horion 1960), Gdańsk (Horion 1960); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Tenenbaum 1923, Trella 1930); Beskid Wschodni: Przemyśl (Horion 1960); Polska (Horion 1960); «Prusy» (Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913)