Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Haplathous) austriacus Desbrochers des Loges, 1873
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozsiedlony na terenach górzystych w południowo-wschodniej części Europy — znany z Alp Wschodnich, Karpat, Siedmiogrodu i północnych części Starej Płaniny. W Polsce na pewno nie stwierdzony; z Dusznik-Zdroju wykazany omyłkowo, prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia, gdyż omawiany gatunek później nie był uwzględniony przez J. GerhArDTA (1910) w spisie chrząszczy śląskich. Dlatego też inne ogólnikowe wzmianki o zasiedleniu Śląska i Sudetów wydają się niewiarygodne. Z Karpat notowany na podstawie danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszymi granicami. Bionomia tego gatunku słabo poznana; postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia głównie w strefie subalpejskiej na nisko rosnących roślinach na terenach leśnych, niekiedy również na odkrytych, nasłonecznionych miejscach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: