Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Athous (Haplathous) mollis Reitter, 1889e
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek górski, rozmieszczony we wschodniej i południowej części Karpat. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w dwu krainach południowo-wschodnich. Występuje na odkrytych i słabo zacienionych leśnych stanowiskach od pogórzy aż do regla górnego. Zasiedla brzegi lasów, łąki przyleśne, poręby, polany śródleśne, trawiaste stoki i murawy naskalne. Na podstawie badań w Bieszczadach, została niedawno opisana bionomia tego chrząszcza (Burakowski 1971). Larwa żyje w glebie w powierzchniowej warstwie muraw i pod płatami mchów. Przepoczwarczenie odbywa się w okresie od maja do połowy czerwca. Postać dojrzała ukazuje się w czerwcu i przeżywa do sierpnia. Samice o krępej budowie ciała są ociężałe i prowadzą skryty tryb życia w strefie przyziemnej roślin. Wysmukłe samce wykazują dużą ruchliwość i lotność, toteż przy połowie czerpakiem są łowione częściej niż samice, na przykład w Bieszczadach udział złowionych okazów samców do samic wyrażał się stosunkiem 100 : 3.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Burakowski B. 1971. Sprężyki (Coleoptera, Elateridae) Bieszczadów. Fragm. Faun., Warszawa, 17, str. 221-272, 12 rys. – F.

Buysson H. 1925. Elateridae. W: Winkler A. (red.), Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, pars 5. Wien, str. 578-616. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Jakobson G. G. 1913. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. X. S.-Peterburg, str. 721-864, pl. 76-83. – F, S: 10.

Lohse G. A. 1979. Melyridae, Cleridae, Derodontidae, Lymexylonidae, Elateridae, Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae, Dermestidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 6. Krefeld, str. 69-203, 249-264, 304-327, ill. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Pisarski B. 1971. Charakterystyka zoologiczna środowisk Bieszczadów Zachodnich. Fragm. Faun., Warszawa, 17, str. 23–30. – F.

Schenkling S. 1927. Elateridae II. W: W. Junk i S. Schenkling, «Coleopterorum Catalogus», 11, 88. Berlin, str. 265–636. – F.

Trella T. 1925. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki, Cerambycidae – Kózki. Pol. Pismo Ent., Lwów, 4, str. 92–96. – F. pdf icon

Trella T. 1938. Turnica pod Przemyślem. Ochr. Przyr., Kraków, 17, str. 203–209, rys. 112. – F. pdf icon