Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Haplathous) mollis Reitter, 1889e
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski, rozmieszczony we wschodniej i południowej części Karpat. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w dwu krainach południowo-wschodnich. Występuje na odkrytych i słabo zacienionych leśnych stanowiskach od pogórzy aż do regla górnego. Zasiedla brzegi lasów, łąki przyleśne, poręby, polany śródleśne, trawiaste stoki i murawy naskalne. Na podstawie badań w Bieszczadach, została niedawno opisana bionomia tego chrząszcza (Burakowski 1971). Larwa żyje w glebie w powierzchniowej warstwie muraw i pod płatami mchów. Przepoczwarczenie odbywa się w okresie od maja do połowy czerwca. Postać dojrzała ukazuje się w czerwcu i przeżywa do sierpnia. Samice o krępej budowie ciała są ociężałe i prowadzą skryty tryb życia w strefie przyziemnej roślin. Wysmukłe samce wykazują dużą ruchliwość i lotność, toteż przy połowie czerpakiem są łowione częściej niż samice, na przykład w Bieszczadach udział złowionych okazów samców do samic wyrażał się stosunkiem 100 : 3.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1938), Rymanów (Burakowski 1971); Bieszczady: liczne stanowiska (Burakowski 1971, Pisarski 1971); «Galicja» (Jakobson 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Buysson 1925, Schenkling 1927, Horion 1951), Karpaty Wschodnie» (Lohse 1979); «Karpaty Centralne» (Lohse 1979)