Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Haplathous) zebei Bach, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary górzyste w środkowej części Europy. W Polsce pewne dane o jego występowaniu należy odnieść jedynie do stanowisk w Sudetach, natomiast występowanie omawianego gatunku w naszych Karpatach winno być potwierdzone szczegółowym wykazem stanowisk. Z uwagi na wymagania ekologiczne i dotychczas znane rozmieszczenie ogólne dane z pobrzeża Bałtyku, Śląska i byłych Prus są niewiarygodne. Omyłkowo wykazany z Beskidu Zachodniego przez K. Stefka (1939) na podstawie błędnego oznaczenia okazu Ampedus aethiops (Lac.). Występuje w lasach iglastych regla dolnego i górnego. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na trawach, roślinach zielnych, krzewach i drzewach iglastych. Larwa rozwija się w glebie leśnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Dolny Śląsk: Węgliniec (Letzner 1889, Gerhardt 1910), Bardo, Masyw Ślęży — Sobótka (Tarnawski*); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923); Sudety Zachodnie (Bach 1852, Bach 1867b, Kiesenwetter 1858, Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873), Jedlina-Zdrój, Sokołowsko, Kudowa-Zdrój, Janowice Wielkie i Trzcińsko koło Jeleniej Góry, Zieleniec koło Dusznik Zdroju (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Bach 1867b, Letzner 1889), Masyw Śnieżnika (Kiesenwetter 1858), Młynowiec koło Stronia Śląskiego, Lądek-Zdrój, Śnieżnik (Burakowski*); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1953); «Karpaty» (Lohse 1979); «Karpaty Wschodnie» (Lohse 1979); «Sudety» (Horion 1953, Strawiński 1954, Lohse 1979); «Beskidy» (Horion 1953, Lohse 1979)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe
Sudety Zachodnie: Wolibórz — locus typicus! dla Athous zebei Bach, Karkonosze — locus typicus! dla Athous leucophaeus Kiesenw.,