Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Orthathous) carpathophilus Reitter, 1905d
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski, wykazywany z Tyrolu, Karpat i Zakarpacia. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka M. Łomnickiego (1913) o występowaniu w Karpatach opierała się prawdopodobnie na danych z obszaru leżącego na wschód od naszej granicy. Wymagania środowiskowe i cykl rozwojowy nie są znane. Na Ukrainie notowany z gleb łąkowych i pól uprawnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913)