Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Orthathous) circumscriptus Candeze, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Mało znany gatunek uważany przez niektórych autorów za identyczny z A. austriacus Desbr., notowany dotychczas z Alp południowo-wschodnich, Karpat Wschodnich, gór Bośni i Karyntii. W Polsce nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany z Roztocza przez Sz. Tenenbauma (1918, 1923) i F. Fejfera (1924) — według K. Strawińskiego (1954) w zbiorze Tenenbauma brak okazów dowodowych, a okaz w zbiorze Fejfera był błędnie oznaczonym okazem A. subfuscus (O. F. Müll.). Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji nie zostały potwierdzone. Bionomia i cykl rozwojowy tego chrząszcza nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Zwierzyniec i Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918), (Tenenbaum 1923); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Tenenbaum 1923)

Uwagi:
«Galicja»: — bez miejscowości